Dzieci

POLICE OSK z myślą o dzieciach

Zapraszamy do współpracy wszystkie placówki, instytucje i organizacje edukacyjne, które chcą promować wiedzę o bezpiecznym ruchu na drodze. Te zasady warto wpajać od najmłodszych lat i to właśnie robimy od początku, angażując się w różne akcje społeczne krzewiące wiedzę nt. poruszania się na drogach.

Podczas zajęć w przedszkolach, szkołach, na festynach itp. imprezach, koloniach, obozach i wydarzeniach uświadamiamy dzieci i młodzież o tym, jak bezpiecznie korzystać z dróg jako pieszy czy rowerzysta. Nie moralizujemy, nie wygłaszamy wykładów ani nie straszymy, tylko uczymy na przykładach, angażujemy najmłodszych w zabawę, dzięki której uczą się podstawowych zasad, robimy konkursy i sponsorujemy nagrody. Bo dobry użytkownik dróg, to użytkownik świadomy.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym na sercu leży bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drogach!