Egzamin

Jakie warunki musisz spełnić, żeby uzyskać prawo jazdy?

 • Osiągnąć wymagany wiek dla danej kategorii (patrz TUTAJ),
 • Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – wystawia lekarz posiadający uprawnienia do badań przyszłych kierowców (badanie lekarskie możesz zrobić U NAS w Czersku, w czasie wykładów! lekarz zawsze na I i II wykładzie w miesiącu),
 • Odbyć wymagane szkolenie dla danej kategorii, zdać egzaminy wewnętrzne w OSK a później zdać egzaminy państwowe (nasi kursanci przystępują do egzaminów państwowych w WORD Toruń o/ Grudziądz (patrz TUTAJ).

Kurs prawa jazdy obejmuje dwie części – teoretyczną i praktyczną. Cześć teoretyczna to wykłady w formie multimedialnej na temat zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy. Zajęcia z pierwszej pomocy w naszym ośrodku prowadzone są przez praktykującego ratownika medycznego oraz czynnego działacza OSP Czersk z wieloletnim stażem. W części praktycznej odbędziesz trzydzieści godzin zegarowych jazd z instruktorem. Do wyboru masz szeroki wachlarz doświadczonych instruktorów, ludzi łączących pracę z pasją i zaangażowaniem. Podczas odbywanych jazd nauczysz się poruszania po drogach publicznych oraz wykonywania manewrów potrzebnych zarówno do zdania egzaminu praktycznego, jak i samodzielnego poruszania się w każdych warunkach.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego praktycznego jest pozytywna ocena instruktora prowadzącego, samodzielne poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Aby przystąpić do egzaminów państwowych musisz spełnić poniższe warunki:

 • osiągnąć wymagany wiek dla danej kategorii (patrz TUTAJ),
 • odbyć wymagane szkolenie dla danej kategorii, zdać egzaminy wewnętrzne w OSK a później zdać egzaminy państwowe (nasi kursanci przystępują do egzaminów państwowych w WORD Toruń o/ Grudziądz (patrz TUTAJ),
 • uregulować wszystkie zobowiązania finansowe względem Ośrodka Szkolenia Kierowców,
 • posiadać zaktualizowane PKK (zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy dla danej kategorii w szkole jazdy)
 • wnieść opłatę za egzaminy państwowe (MOŻESZ TO ZROBIĆ U NAS W BIURZE!!!)

Kurs prawa jazdy nie obejmuje kosztów związanych z badaniem lekarskim jak i opłat za egzaminy państwowe.
Na egzaminy państwowe należy wziąć ze sobą ważny dowód tożsamości, okulary (jeżeli jest wpis od lekarza o konieczności posiadania) oraz na czas pandemii koronawirusa – MASECZKĘ!!!

Egzamin teoretyczny:

 • Cały test posiada pytania tylko „jednokrotnego wyboru”.
 • Czas odpowiedzi na pytanie z  jest ograniczony.
 • Raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź jest wiążąca, tzn. nie ma możliwości powrotu do pytań i poprawienia odpowiedzi.
 • Każdemu pytaniu została przydzielona określona liczba punktów w zależności od trudności zagadnienia.
 • Do nawigacji oraz udzielania pytań będzie wykorzystywany monitor i myszka.
 • Pozytywny wynik egzaminu ważny jest bezterminowo.

Egzamin praktyczny polega na:

 • wykonaniu na placu manewrowym zadań egzaminacyjnych wymienionych zgodnie z techniką kierowania pojazdem i określonymi kryteriami,
 • wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem w czasie nie mniejszym niż 40 minut,
 • wynik pozytywny z egzaminu otrzymuje się, jeżeli wykonało się poprawnie wymagane przepisami zadania egzaminacyjne. Natomiast wynik negatywny może być spowodowany dwukrotnym nieprawidłowym wykonaniem tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwaniem egzaminu przez egzaminatora , gdy zachowania osoby egzaminowanej zagrażają bezpośrednio życiu lub zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Opłaty urzędowe:

dla kategorii A, A1, A2:

 • 30 zł egzamin teoretyczny
 • 180 zł egzamin praktyczny

dla kategorii B:

 • 30 zł egzamin teoretyczny
 • 140 zł egzamin praktyczny

Do cen egzaminu proszę doliczyć opłatę manipulacyjną.

Prawo jazdy wydaje za opłatą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie. Czas oczekiwania na dokument to zazwyczaj ok. 10 dni roboczych. Opłata za odbiór prawa jazdy wynosi 100,50 zł. Odbiór prawa jazdy sprawdź!

Komentarze zostały zablokowane.